Organisasjonsnummer: 924471891 

Torshovgata 6A
0476 OSLO

Personvernerklæring for Mine opplysninger 

 

Vi er svært opptatt av ditt personvern. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, hvilke opplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.  

Mine Opplysninger AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ansvaret for den operasjonelle oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til vår personvernkoordinator.

Hva behandles?

Registrering av e-post

Når du registrerer din e-postadresse lagrer vi epostadressen med kryptert tilgang. Formålet med registreringen er å gi deg mulighet til å kunne følge med på utviklingen av våre produkter. Vårt rettslig grunnlag for behandling av epostadresse ved interessepåmelding er vår berettiget interesse. Vi foretar løpende vurderinger for å sikre at dine interesser og rettigheter ikke krever ytterligere vern enn vår virksomhetsinteresse av å behandle personopplysninger.  

 

Informasjonskapseler

 

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin når du besøker en nettside. I henhold til ekomloven § 2-7b skal du få informasjon om hvilke opplysninger som behandles, formålet for behandlingen og hvem som behandler opplysningene.

 

Vi bruker bare strengt nødvendige cookies sånn at du kan surfe på denne nettsiden og bruke dens tjenester. Slike cookies er det ikke nødvendige å innhente samtykke for – ettersom deres formål kun er å tilrettelegge for en transaksjon.

Bruk av databehandlere

Vi inngår databehandleravtale med alle virksomheter som skal behandle personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på en annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Behandlingslokasjon

Dine personopplysninger er lagret på servere i Norge.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og utformer sikkerhetskrav basert på prinsippene om innebygd personvern. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte med tjenestlig behov og som har forpliktet seg til vår taushetserklæring.

Rettigheter

Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og rett til å korrigere eller slette disse. Når virksomheter behandler personopplysninger om deg, har du i tillegg rett til å begrense omfanget av behandlingen og rett til protestere. For noen behandlinger av personopplysninger har du også rett til å be om å flytte opplysninger fra en virksomhet til en annen.  

 

Dersom vi eller andre virksomheter påberoper en beretigget interesse for å kunne behandle personopplysninger om deg, har du rett til å få informasjon om grunnlaget. Videre vil du alltid kunne trekke tilbake dine samtykker.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Kontaktinformasjon

 

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet post@datatilsynet.no.  

 

Vi har utnevnt en egen personkoordinator som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du noen spørsmål eller innsigelser til vår behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernkoordinator o.jakobsen@mineopplysninger.no.

 

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.