Om Mineopplysninger.no

Vi er en hyggelig gjeng med bred kompetanse innen jus, informasjonssikkerhet og teknologi.
Sammen utgjør vi et sterkt tverrfaglig team som består av jurister, teknologer, forretningsutviklere

og designere, som alle brenner for å styrke og tydeliggjøre personvernet i en digital verden.

 

Vår visjon er å gi hver enkelt medborger tilgang til og kontroll over egne personopplysninger. 

Samtidig skal vi gjøre det enkelt for kommuner og offentlige virksomheter å behandle personopplysninger

og håndtere innsynsforespørsler på en smidig og lovmessig måte – som ikke krever mye ressurser.

Ta gjerne kontakt med oss om du deler vår visjon! 

info@mineopplysninger.no